Contact Us

Jazz Auto Lao Sole Co.,Ltd

 

ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່:
ບ້ານ ນາສ້ຽວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເສັ້ນທາງຫນອງພະຍາ-ໜອງບຶກ).
ເບີຕິດຕໍ່ສອບຖາມ : 020 9299 1999, 021 617009
_________________________________
Sale and Marketing :
+85620 2982 0909
+85620 5978 5509
+85620 9634 9215
_________________________________
E-mail : toyotireslao@gmail.com